Thành viên của PNS

Các thành viên cộng tác thường xuyên với PHẠM NGUYỄN STUDIO
Nhạc sĩ  :

 • Phạm Nguyễn
 • Phan Khanh
 • Xuân Quang
 • Phạm Tùng
 • Huỳnh Thu Vân
 • Huỳnh Phương Nam
 • Yên Sang
Ca sĩ :
 
 • Ngọc Mai
 • Bích Hiền
 • Nhã Ca
 • Minh Phương
 • Tâm Thư
 • Phượng Khánh
 • Phương Dung
 • NSƯT Hồ Thanh Danh
 • Huyên Chí Bình
 • Việt Tuần
 • Nhật Minh
 • Đoàn Giang
 • Ngọc Quân
PHẠM NGUYỄN STUDIO "Nâng niu giọng hát bạn"

Tham khảo : 
 Bảng giá Dịch vụ
 Phòng Thu âm

Tác giả bài viết: Admin